Wie ben ik?

 

Mijn naam is Hanneke van de Plassche. Na een studie Sociale Wetenschappen in Utrecht ben ik sinds 2002 werkzaam als organisatieadviseur, trainer en coach in (voornamelijk) het bedrijfsleven. Na 15 jaar in Utrecht te hebben gewoond, woon ik nu met mijn man en drie zoons in Deventer.

 

In 2006 heb ik mij, naast mijn werk, als vrijwilliger verbonden aan Mappa Mondo. Dat is een huis van het Rode Kruis waar kinderen wonen en logeren met een levensbedreigende ziekte. Ik vind het verrassend en vertederend om te zien hoe kinderen omgaan met ziek zijn en de dood. Zij leven voornamelijk in het hier en nu en zijn gericht op wat zij wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Daarmee geven zij per definitie waarde aan elke dag. Maar ook zie ik de worsteling van ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's om hun eigen leven vorm te geven en tegelijk veel zorg en aandacht te hebben voor een kind dat ernstig ziek is. Ik heb gemerkt hoe belangrijk het is om afscheid van elkaar te nemen voor het overlijden. En ook hoe fijn het is, voor iedereen die erom heen staat, om een afscheidsceremonie in te vullen die aansluit bij degene die zij moeten loslaten.

 

Dat heeft mij doen besluiten om de opleiding tot uitvaartbegeleider te gaan doen met de motivatie om mensen te kunnen begeleiden in die moeilijke fase van hun leven. Om mensen te begeleiden naar het einde toe en naasten na een overlijden te ondersteunen bij het vorm en inhoud geven aan een afscheidsdienst op de dag van de uitvaart. Maar zeker ook voor de mensen die zo heel plotseling afscheid moeten nemen en geen tijd hebben gehad om zich hierop voor te bereiden. Zij hebben ruimte nodig om de situatie tot zich door te laten dringen en moeten tegelijkertijd afscheid nemen en een ceremonie voorbereiden. Hen kan ik daarin bijstaan door rust en structuur te geven en hen tot de kern van iemands leven te brengen om zo een passend afscheid vorm te geven.

 

Naast mijn begeleiding rondom sterven en rouw geef ik mijn expertise door aan professionals in de zorg (bijvoorbeeld huisartsen), managers en docenten. Zodat ook zij in staat zijn om de juiste begeleiding en steun te bieden. Ik doe dat vanuit mijn bedrijf  Verlieskracht     

 

Meer over mijn achtergrond
http://nl.linkedin.com/in/hannekevandeplassche/

 

Interview
Lees hier een interview in 'De Reis van de Heldin'

 

Ik heb meegewerkt aan een boekje over sterven

 

 

 

Hanneke van de Plassche

© Hanneke van de Plassche

Rouwe kost

Rouwe kost

Hanneke van de Plassche

Isbn: 9789401450690, Paperback, 2018

Wanneer je iets ingrijpends meemaakt als het verlies van een dierbare, kunnen ervaringen van anderen, tips en informatie je een steuntje in de rug geven. Het boek Rouwe kost is zo’n steuntje in de rug. Het is praktisch, nuchter en invoelend geschreven en wordt afgewisseld met strips en tekeningen.

€ 14,99 BESTELLEN