Afscheidsceremonie

Afscheidsceremonie

 

Vormgeven van, en spreken tijdens, de uitvaart

Wordt de uitvaart door iemand anders geregeld maar zoek je hulp bij het vorm en inhoud geven aan een afscheidsdienst? Dan kun je me vragen om alleen dat stukje van de uitvaart voor jullie te doen. Ik kom bij jullie langs om uitgebreid te praten over wie je moet missen en te horen wat jullie wensen zijn. Door (te helpen bij) het schrijven van teksten, het uitkiezen van muziek en wellicht een passend ritueel vorm te geven, zorg ik ervoor dat het één geheel wordt. Net als bij het regelen van een uitvaart geldt ook hierbij dat mijn rol is aangepast op hoe jullie het graag willen; bescheiden en op de achtergrond of zichtbaar op de voorgrond.

 

Een afscheidsceremonie zonder uitvaart

Er zijn momenten denkbaar dat je met afscheid van een dierbare te maken hebt zonder een uitvaart. Denk bijvoorbeeld aan het verstrooien van de as, afscheid nemen bij vermissing of het organiseren van een herdenkingsdienst omdat je om bepaalde redenen niet bij de uitvaart mocht, of kon, zijn. Een afscheidsceremonie, hoe klein ook, kan helpen om een leven af te ronden, het verlies te aanvaarden en te rouwen. En een rouwproces is nodig om verder te kunnen met je leven. Wanneer je een afscheidsceremonie wilt organiseren, kijken we samen naar wat passend is bij jou, de situatie en degene die je moet missen. Ik draag ideeën aan en geef, zoveel als je wilt, vorm aan de ceremonie. Zowel in de aanloop er naartoe als op de dag zelf.