Onverwacht overlijden

Onverwacht overlijden

Wanneer iemand ziek is en de dood daardoor dichtbij komt, begint het proces van afscheid nemen. En – in meer of mindere mate – bereid je je voor op de leegte die zal ontstaan. Maar wanneer je totaal onverwacht wordt geconfronteerd met een overlijden, zullen afscheid nemen en rouwproces fundamenteel anders zijn. Een ongeluk, misdrijf, zelfdoding of een plotselinge medische aandoening kunnen iemand geheel onverwacht uit het leven wegnemen. Dat is voor de meeste mensen zo schokkend dat lijf en geest op slot gaan. Tijd om die eerste schok te boven te komen is er nauwelijks. Voordat je het bericht echt kunt begrijpen en verwerken, moet er vaak al een uitvaart worden geregeld. Dat geeft je weinig tot geen ruimte om goed door te hebben wat er precies is gebeurd. Veel informatie komt niet binnen of blijft niet hangen. En soms ontbreekt ook nog veel informatie over hoe het heeft kunnen gebeuren.

De uitvaart

Bij het regelen van een uitvaart neem ik daarom meestal de maximale tijd; een uitvaart moet uiterlijk de zesde werkdag na overlijden plaatsvinden. Omdat het regelen van alles rondom de uitvaart samen moet kunnen gaan met het verkrijgen van informatie en het te boven komen van de eerste schok. Dat vraagt om tijd, dus die nemen we. Daarnaast vind ik het belangrijk dat je als nabestaande de touwtjes (weer) in handen krijgt. Na een onverwacht overlijden nemen vaak allerlei mensen en instanties (politie, artsen) de controle over en liggen bepaalde beslissingen niet meer in jouw handen. Bij het regelen van de uitvaart geef ik je de controle terug. Juist nu is dat extra belangrijk. We nemen alle beslissingen stap voor stap en niet zonder jouw toestemming.

Rouw na een onverwacht overlijden

Bij rouw na onverwacht overlijden is het verkrijgen van ontbrekende informatie vaak de eerste stap. We werken samen aan het vullen van een ‘tijdlijn’ waar we alle informatie die beschikbaar is in gaan verwerken. Antwoorden op de vragen die je nog hebt blijken steeds weer noodzakelijk voordat er een rouwproces op gang kan komen. Soms lukt het niet om op alle vragen antwoord te krijgen maar we zorgen er samen voor dat we zoveel mogelijk informatie verzamelen. Daarbij hoort bijvoorbeeld ook het opvragen van een politierapport dat je als nabestaande gewoon mag inzien. Veel mensen weten dat niet. Zo doen we als het ware het proces van de laatste momenten van iemands leven over. Alleen nemen we daar nu de tijd voor.