Spreken bij uitvaart, ritueelbegeleiding

Spreken bij uitvaart, ritueelbegeleiding
Net als bij het lezen van een boek geldt ook voor een leven: het einde verdient net zoveel aandacht als het verhaal op zich

 

En misschien doet JUIST het einde er wel toe. Met het einde blijf je achter en rond een verhaal, een leven, af. Een uitvaart doet daarom niet alleen recht aan degene die is overleden, maar ook aan hen die achterblijven.

Ik help en adviseer jullie, als naasten, bij het vormgeven van de afscheidsceremonie bij crematie of begrafenis. Een uitvaartonderneming zal alle praktische zaken voor jullie regelen, ik concentreer me, samen met jullie op de inhoud van het afscheid. Dat houdt in dat ik spreek tijdens de afscheidsdienst, teksten schrijf – waar nodig en gewenst -, de rode draad in de dienst bewaak, kinderen een rol geef en betrek bij het afscheid en we samen muziek/beeld en tekst op elkaar afstemmen. Speciaal voor kinderen kan ik ook een passend verhaal schrijven dat ik, of iemand anders, kan voorlezen tijdens de dienst. Dit verhaal is altijd afgestemd op hun situatie en belevingswereld en bedoeld om de dood en verdriet voor hen toegankelijker te maken en hen het gevoel te geven dat er ook aandacht is voor hun verdriet.

Veel dingen zijn mogelijk en als jullie wensen echt niet mogelijk blijken, dan zoeken we naar een alternatief wat hier zo dicht mogelijk bij in de buurt komt. Op die manier werken we stap voor stap toe naar de dag van de uitvaart. Mijn rol bij het inhoud en vormgeven van de dienst is op die manier precies aangepast op hoe jullie het graag willen hebben; bescheiden en op de achtergrond of zichtbaar op de voorgrond. Doordat we de keuzes samen maken, houd je te allen tijde zelf controle over de vorm en de inhoud.

Het regelen en organiseren van de uitvaart zal dus door een door jullie gekozen uitvaartonderneming worden gedaan. Het begeleiden van de familie en het inhoud geven aan de afscheidsdienst neem ik voor mijn rekening. Ik werk met alle ondernemingen samen en ken daarin dus geen beperkingen.