Uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding
Net als bij het lezen van een boek geldt ook voor een leven: het einde verdient net zoveel aandacht als het verhaal op zich

 

En misschien doet JUIST het einde er wel toe. Met het einde blijf je achter en rond een verhaal, een leven, af. Een uitvaart doet daarom niet alleen recht aan degene die is overleden, maar ook aan hen die achterblijven.

Ik begeleid jullie, als naasten, bij het vormgeven van de afscheidsceremonie bij crematie of begrafenis. Veel dingen zijn mogelijk en als jullie wensen echt niet mogelijk blijken, dan zoeken we naar een alternatief wat hier zo dicht mogelijk bij in de buurt komt. Op die manier werken we stap voor stap toe naar de dag van de uitvaart.

Naast jullie eigen wensen, draag ik ook zelf ideeën aan, passend bij jullie en degene die is overleden. Ook kan ik jullie helpen bij het schrijven van teksten en schrijf ik, als jullie dat willen, zelf teksten die het leven van iemand weergeven. Of, wanneer er kinderen betrokken zijn, kan ik een verhaal voor hen schrijven zodat zij de dood, en het verdriet dat daarbij hoort, beter snappen. Een van jullie kan de door mij geschreven tekst voorlezen tijdens de ceremonie, maar ik kan dat ook zelf doen als jullie dat prettiger vinden. Daarnaast is het mogelijk dat ik de verschillende onderdelen uit de ceremonie (muziek, sprekers, een ritueel) tot een geheel maak en op de dag van de uitvaart de leiding hierin neem. Mijn rol bij het inhoud en vormgeven van de dienst is op die manier precies aangepast op hoe jullie het graag willen hebben; bescheiden en op de achtergrond of zichtbaar op de voorgrond. Doordat we de keuzes samen maken, houd je te allen tijde zelf controle over de vorm en de inhoud.

Het regelen en organiseren van de uitvaart zal vooral door mijn collega, Bas de Weerd, worden gedaan. Het begeleiden van de familie en het inhoud geven aan de afscheidsdienst neem ik voor mijn rekening. Daarmee doen we beiden waar we sterk en krachtig in zijn. Wij begeleiden jullie vanaf het moment van overlijden tot en met de uitvaart en regelen alles wat nodig en wenselijk is. Wij nemen jullie uit handen wat je niet zelf wilt of kunt doen en geven advies om tot de goede keuzes te komen. Bij het vorm en inhoud geven aan de afscheidsdienst is mijn rol precies zoals jullie dat willen; klein en bescheiden als jullie veel zelf willen doen en meer zichtbaar op de voorgrond als ik meer zal spreken. Altijd met de grootste zorg en daadkracht.

U kunt 24 uur per dag bellen op 0570-606266