Tarieven

Om begeleiding bij sterven en rouw voor jou vergoed te krijgen moet ik aangesloten zijn bij verschillende zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars bepalen welke opleidingen ik moet volgen om die vergoeding te kunnen garanderen. Die opleidingseisen sluiten niet aan bij wat ik al in huis heb en de manier waarop ik me professioneel en persoonlijk wil ontwikkelen. Ik wil me bij die ontwikkeling niet laten leiden door wat een zorgverzekeraar mij oplegt. Daarom heb ik besloten me niet te verbinden aan zorgverzekeraars. Dat betekent dat mijn begeleiding niet vergoed wordt. Iedereen die mijn begeleiding vraagt, kan van mij uitstekende kennis en kunde verwachten die – door middel van trainingen, masterclasses en intervisie – regelmatig bijgespijkerd wordt. Daarnaast is mijn begeleiding gericht op betrokken contact van mens tot mens, altijd afgestemd op jouw specifieke situatie en zo kort mogelijk.

Omdat ik merk dat sommige mensen zonder vergoeding van een zorgverzekering mijn inzet maar moeilijk kunnen betalen, hanteer ik tarieven die daarop afgestemd zijn. Uitgaande van de oprechtheid van ieder mens.

Stervens- begeleiding
Betaling geschiedt naar draagkracht en ervaren waarde van de begeleiding. Het referentiekader is dat het standaard tarief € 85,00 per uur is. Iedereen die in staat is dit te betalen kan uitgaan van dit tarief. Gemiddeld duurt een gesprek ongeveer 1,5 uur.
Uitvaart- begeleiding
Het volledig organiseren en inhoudelijk vormgeven van een uitvaart kost bij mij gemiddeld tussen de           € 6.500,00 – € 7.500,00. Is er sprake van een uitvaart in kleine kring en zijn de wensen simpel, dan kan het minder dan € 6.500,00 zijn. Zijn er veel gasten en zijn je wensen uitgebreid, dan kan het meer zijn dan         € 7.500,00. Je kunt rekenen op een transparante factuur waarbij alle gemaakte kosten 1 op 1 aan je worden doorberekend. Dus geen winstmarges op wat ik voor je inkoop.

Rouw- begeleiding
Betaling geschiedt naar draagkracht en ervaren waarde van de begeleiding. Het referentiekader is dat het standaard tarief € 85,00 per uur is. Iedereen die in staat is dit te betalen kan uitgaan van dit tarief. Gemiddeld duurt een gesprek ongeveer 1,5 uur.
Afscheids- ceremonie
Voor het vormgeven van, en spreken tijdens, de uitvaart betaal je € 450,00. De organisatie van de uitvaart zal in dat geval door iemand anders gedaan worden.

Een afscheidsceremonie vormgeven zonder uitvaart is afhankelijk van hoe groot of klein de ceremonie zal zijn en wat mijn rol daarbij is. Daarom is er geen vast bedrag maar bereken ik een uurtarief van € 70,00.

Mijn expertise

Stervensbegeleiding

Stervensbegeleiding

Weten dat de dood dichtbij is maakt het leven vaak intenser. Zowel intens verdrietig en ontwrichtend als ook waardevol en verbindend.

Rouwbegeleiding

Rouwbegeleiding

Leeg en stil kan het zijn in je leven wanneer je iemand bent verloren. Daarentegen is het vaak vol en chaotisch in je hoofd.

Afscheidsceremonie

Afscheidsceremonie

Het invullen van, en spreken tijdens, een uitvaart. Of een afscheidsceremonie vormgeven zonder uitvaart.

Kinderen en afscheid

Kinderen en afscheid

Kinderen en de dood zijn een haast onmogelijke combinatie. Een jong leven, volop bezig te groeien loopt niet in hetzelfde straatje als de dood.

Onverwacht overlijden

Onverwacht overlijden

Wanneer je onverwacht wordt geconfronteerd met een overlijden, zullen afscheid nemen en het rouwproces fundamenteel anders zijn.